Örby Collective

Skolprojekt, 2015.

Med utgångspunkt i att försöka lösa bostadskrisen försöker Örby collective att ta en redan bebyggd villatomt i anspråk, genom att addera ett mindre lägenhetshus med tre studentlägenheter grupperade kring ett gemensamt atrium.