Var Dags Rum

Sida under uppbyggnad

Jag började arbeta på Var Dags Rum i december 2013 och har sedan dess arbetat parallellt med min utbildning under många år i butiken. Mina ansvarsområden och kunskap om vårt utbud har kontinuerligt utvecklats och breddats, likaså mina relationer till nya och återkommande kunder.

Tillsammans med Lotta Kumlin arbetar jag med inredningsuppdrag, varuinköp, annonsering, företagsadministration och förstås på plats i butiken. Jag ansvarar för hemsida och sociala medier.