Archifemme Calendar

Eget projekt i Ateliea Arkitektur & Design HB.

Formgivning och försäljning av Archifemme Calendar, en kalender som främjar mångfald genom att uppmärksamma kvinnliga arkitekter.

En utvald kvinna inom arkitektur lyfts fram i hennes födelsemånad, med markering för hennes födelsedag. Till varje månadsuppslag tolkade vi hennes verk i en bild.

Archifemme Calendar släpptes i upplagor för åren 2016, 2017 och 2018. Tidningen Arkitekten lyfte fram projektet i artikeln ”De vill lyfta fram kvinnliga arkitekter” och tidskriften RUM med artikeln ”Kvinnor på god väg(g)”.

2018 års upplaga såldes i nästan 300 exemplar, bland annat genom ett flertal återförsäljare runt om i Stockholm såsom konstnärshandeln Matton och bokhandlarna Konst-ig, Hedengrens och Paper cut.

Ur tidskriften RUM
Ur tidningen Arkitekten