Humlanhuset

Skolprojekt masternivå, år 2019.

Ett nytt helhetsgrepp om ungdomsgården ”Humlanhuset” i Humlegården: skolprojekt på masternivå, med verksamheten som bollplank.

Arbetet innefattade en helhetsanalys av Humlegården som park med sin strategiska placering i Stockholm, med förslag på en förstärkt förankring av byggnaden på platsen med fler öppningar mot sin omgivning. Även en uppdaterad förvaltning av programmets befintliga kvaliteter exteriört, som idag används som en viktig mötesplats för områdets ungdomar. En noga analys av interiöra scheman ledde också ett arbete som utvecklade de rumsliga flöden hos besökare och personal, förbättrad integration mellan kön för att i sin tur också öka verksamhetens säkerhet och fortsättningsvis vara en trygg och härlig umgängesplats för ungdomar att mötas på.