Seniorboende Villa Norrköping

Skolprojekt masternivå, år 2019.

Sverre Fehns Villa Norrköping som ritades utställningen NU64 år 1964 är på många sätt en unik bostad som inspirerat många arkitekter efter uppförandet. Hans arbete utgick från synen på kvinnans dåvarande roll i hemmet och ledde till en uppdatering av rummens förhållande och anknytning. I synnerhet känns bostaden igen för sina starka arkitektoniska principer: symmetrin, arbetet efter ett bestämt grids begränsningar, relationen mellan slutenhet och öppenhet, en ryggrad av blöta utrymmen, samt en interiör flexibilitet.

En djupgående analys av Fehns Villa Norrköping gjorde den till en generator för detta projekt, som i slutändan blev ett seniorboende på Lidingö i Stockholm. De arkitektoniska principerna anpassas till en förstorad skala och ett modifierat program. Särskilt framträdande i byggnadens karaktär är dess symmetri, den stora vinterträdgården, flexibla umgängesytor för de boende och mindre välplanerade lägenheter.